Zawieszenie działania aplikacji Tankuj24

Firma UNIMOT S.A. która stworzyła aplikację Tankuj24, zgodnie z przyjętą strategią działania na lata 2018-23 zakładającą optymalizację kosztów operacyjnych, dokonała analizy tego projektu pod kątem jego opłacalności. W wyniku analizy, Zarząd Spółki podjął decyzję o czasowym zawieszeniu działania aplikacji do chwili pojawienia się na rynku większego zapotrzebowania na tego rodzaju usługę.

Tankuj24 to innowacyjny projekt, który był pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce. W ciągu 15 miesięcy funkcjonowania aplikacja została pobrana ponad 60 tys. razy – twierdzi Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Niestety, tylko niewielka ilość użytkowników aplikacji decydowała się na zakup paliwa on-line, co nie zapewniło pokrycia kosztów jej działania. Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że użytkownicy oczekiwali ogólnopolskiego zasięgu aplikacji, czyli przyłączenia się do Tankuj24 największych koncernów paliwowych. Te z kolei traktowały projekt jako konkurencyjny i nie były skłonne do współpracy. Z tego względu zdecydowaliśmy się czasowo zawiesić funkcjonowanie Tankuj24. Być może w przyszłości na polskim rynku wzrośnie potrzeba na zakup paliwa przez aplikacje mobilne, a wówczas dokonamy reaktywacji projektu, dostosowując go do bieżących oczekiwań klientów – dodaje Adam Sikorski.

 

Zawieszenie działania aplikacji będzie przebiegało w 3 etapach:

  1. W pierwszym etapie 12 Września 2018 nastąpi wyłączenie w aplikacji możliwości składania nowych zamówień na paliwo oraz rejestracji nowych użytkowników. Pozostawiona będzie jednak opcja realizacji już złożonych zamówień.
  2. W drugim etapie 18 września 2018 aplikacja zniknie z marketów App Store i Google Play, w wyniku czego nie będzie można już pobierać aplikacji.
  3. W trzecim i ostatnim etapie 24 września 2018 wyłączone zostaną już wszystkie funkcje aplikacji u użytkowników, którzy będą posiadali zainstalowaną aplikację.

Zespół osób tworzących aplikację Tankuj24 pragnie serdecznie podziękować wszystkim użytkownikom, którzy pobrali i korzystali z aplikacji. Mamy nadzieję że, mieliśmy swój skromny wkład w domowych i firmowych oszczędnościach przy zakupie paliwa. Wszelkie informacje o dalszych losach tego projektu będziemy przekazywali Państwu przez stronę internetową Tankuj24.pl

 

Dziękujemy i pozdrawiamy,

Zespół Tankuj24